Minuus

24. Sokrates-kahvilassa tarkasteltiin minuutta. Se oli jatkoa edelliskerralla käsitellylle aiheelle, joka oli ihminen.

Minuuteen liitettiin esimerkiksi seuraavia asioita: temperamentti, kasvu ja kehitys (minuus on elämän mittainen projekti), vuoro- ja ympäristön vaikutus sekä sopeutuvuus.

Antiikin Kreikan filosofi Sokrates (470/469–399 eaa.) on tunnettu muun ohella lausumastaan ”tunne itsesi”. Toisessa yhteydessä hän totesi, että ”vain sinä tunnet itsesi paremmin kuin kukaan muu”.

Hivenen toisin sanoin sama asia ilmaistiin myös Sokrates-kahvilassa: ”Kun todella tuntee itsensä, tietää kaiken, mitä maailmassa on. Kaikki on osa itseä.”

Erään kommentoijan mukaan itsetuntemus johtaa järkevämpään käytökseen. Toinen toivoisi sen johtavan mieluummin kysymykseen: ”Olenko riittävän tunteva?”

Keskustelun kuluessa kuultiin myös seuraava kysymys: ”Pitäisikö minän sijasta ottaa lähtökohdaksi me?”

Ihmisten erillisyys ja ykseys esitettiin vertauskuvallisesti siilin muodossa. Siilin piikit ovat yksilöitä ja muu kroppa ykseyttä. ”Olemme yhtä. Olemme koko ajan suhteessa toinen toisiimme”, tiivisti muuan osallistuja.

Tapahtuma päätettiin kahteen ajatuksia herättävään sitaattiin.

”Tarkasta ihmisen tekoja, tutki hänen vaikuttimiaan, pane merkille, mitkä seikat häntä huvittavat. Kuinka hän silloin voi sinulta salata, mitä hän todella on?” Konfutse (551–479 eaa.)

”Minä olen jokainen, siis en kukaan tai kuka tahansa.” Näin kirjoitti eräs illan keskustelija tussilla kertakäyttölautasen taakse.

Tarjolla oli näet pääsiäisen kunniaksi kahvia, sacherkakkua ja suklaamunia.

Tilaisuuden ohjasi Vesa Teppo.

Ihminen

23. Sokrates-kahvilan teemana oli ihminen. Mikä on ihminen? Mikä meistä tekee ihmisiä? Muuttuuko ihminen?

Alkajaisiksi haettiin yhdessä ja erikseen ihmisyyteen liittyviä ydinsanoja. Niitä olivat muun ohella kieli, historia, mieli, kätevyys, kulttuuri, ajattelu, itsetietoisuus ja -ilmaisu, uskonto, ulkonäkö sekä kasvatus. Ihminen oppii uusia asioita paitsi toisia matkimalla myös ilman sitä: itsenäisesti tietoja hankkien eri lähteistä sekä opettajien, vanhempien ynnä muiden avulla ja johdolla opiskellen.

Lähempään tarkasteluun edellä mainituista otettiin ajattelu. Rene Descartesin (1596-1650) kuuluisa ”ajattelen, siis olen” esitettiin. Siihen muuan osallistuja totesi, että hänestä osuvampi versio olisi ”olen, siis ajattelen”. Joku toi esiin, että normi-ihminen ajattelee päivittäin paljon, keskimäärin 50 000-60 000 ajatusta.

Kieli ja ajattelu liittyvät läheisesti toisiinsa. Kun ihminen oppii kieltä, hän omaksuu samalla erilaisia merkityksiä. Kieli on kulttuurin koti.

Ihmisen perusolemuksen muuttumattomuudella oli omat kannattajansa. Osan mielestä ihminen muuttuu koko ajan. Aivan kuten elämä ja olosuhteetkin muuttuvat hänen ympärillään.

Illan keskustelu herätti runsaasti kysymyksiä, joita itse kukin eittämättä pohtii vielä kerran jos toisenkin. ”Ihminen on se, joka kysyy, mikä ihminen on”, luonnehti muuan osallistuja.

Tilaisuuden veti Markku Veteläinen.