Ollako vai eikö olla – facebookissa?

Keskustelun vetäjä Markku Veteläinen viritteli väittelypelin: Alkuajatuksena oli ” Jos Facebook olisi puolue, liittyisitkö” ja keskustelijat joutuivat valitsemaan kyllä- tai ei- joukkueen ja sitten esittämään näkökantansa  ja perustelemaan väitteensä. Pian  väittely eteni enemmän siihen suuntaan ollako vaiko ei fb:ssä tai onko se hyvä vai paha?

Keskustelijat olivat eri ikäisiä, 20 – yli 60-vuotiaita, eikä ikä ollutkaan se joka jakoi mielipiteet, vaan kokemukset (virheistä oppimiset) ja toisaalta muiden seuraaminen. Tiukimmat ei:n kannattajat väittivät, että fb tyhmentää ihmistä, se luo virtuaalitodellisuutta ja oikea elämä jää väliin, nähtiinpä se jopa länsimaisen kapitalismin ruumiillistumana. Kyllä-ihmiset taas kokivat sen loistavana työkaluna, kommunikaatioväylänä, vahvana vaikuttamisen välineenä. Molemmin puolin tietoturva, yksityisyys – julkisuus ja  käyttäjän oma vastuullisuus puhuttivat.

Tämä keskustelu koettiin varsin virkistävänä vaihteluna. Jopa se, että piti valita puolensa, vaikka itse asiassa oma suhtautuminen oli täysin neutraali aiheeseen, kirvoitti uudenlaista ajattelua. Illan väittely poiki myös jatkokysymyksiä filosofisempaan pohdintaan: Mistä tulee tarve julkiselle jakamiselle? Miksi pitää luoda ihanneidentiteetti?

Ja eiköhän vielä jälkilöylyissä kadulla keskustelussa saatukin idea oman Sokrates-kahvilan fb-ryhmän perustamisesta! Siis ”ollaan” mukana.

 

 

Ihmisen käyttäytyminen

Syyskausi avautui Sokrates-kahvilassa sähköisissä tunnelmissa: puhuttiin stimuloidusta emissiosta ( esimerkiksi laser), kondensaattoreista, energian vapautumisesta; punaisista, valkoisista ja harmaista nappuloista näppäimistöllä… Nyt pitää jo painaa back-nappulaa: filosofiaako?

Illan alustaja johdatti pohtimaan ihmisen käyttäytymistä havainnollistamalla teknisin termein. Punaiset näppäimet mielemme näppäimistöllä ovat kuumia pisteitä, joihin osumalla korkea määrä (tunne-) energiaa vapautuu, arkisesti ilmaistuna saatamme ”kilahtaa” kanssaihmisille. Monelta kantilta pohdittiin millä vaimentaa/hallita/muuttaa tuota suoraa ja mahdollisesti hallitsematonta reagointia. Ulkoisilla tekijöillä huomattiin olevan vaikutusta, samoin henkisellä ja fyysisellä hyvinvoinnilla ( mm. nukkuminen, verensokerin taso, nälkä) . Joku oli huomannut, että päivät vaihtelevat: joskus punaisten nappuloiden ärsytys ei kerrykään riittävästi, toisena päivänä kilahdus tapahtuu nopeasti, ja joskus asian tiedostamalla tai sen havainnoimalla se vain sulaa pois. Oivallus oli myös se, että punaiset nappulat voivatkin olla myös positiivista energiaa vapauttavia! Toinen käytti mieluummin ilmaisua ”impulssi” tai ”haaste” näistä kosketuspisteistä.

Se, minkä asenteen ottaa tapahtumiin -näkökulman vaihtamisen taito-  ja omat valinnat korostuivat, sittenkään emme ole voimattomia. Selviytymislauseita löytyi: ” Tämä on onnen päivä, jos tällä selviää!” ”Keep it simple!”.  Sittenkin filosofiaa.