Merkityksellisyys, tuntematon ilo

(merkityssisältö: työmiehet, Ranse ja Ståhlen Antti, lämmittelemässä Maijantien uuden talon seinustalla kesän ensi päivänä 1970

merkitys: valolla rakennettu maisema

merkittävyys: nauraminen sattuu)

Kirjoittanut pirkkotervo Kategoriassa Aiheeton