Jumala

30. Sokrates-kahvilan aiheena oli Jumala. Alustajan toivomuksen mukaan keskustelu käytiin siltä pohjalta, että Jumala on olemassa.

Peruskysymys kuului: Millainen Jumala on?

Jumala näyttäytyi monena osallistujien luonnehdinnoissa.

Esitettiin esimerkiksi käsitys, että Jumala on universaali, josta me ihmiset ymmärrämme vain osan.

Jumalaa kuvattiin myös sanoilla elämä ja rakkaus.

Miksi Jumala antaa meidän kärsiä? Eräs vastasi näin: ”Siksi, että tulisimme paremmiksi ihmisiksi.”

Yksi ydinkysymyksistä oli: ”Miksi emme varmuudella tiedä, onko Jumala olemassa vai ei?”

Illan aihetta pidettiin hyvänä, joskin samalla vaikeana, ikuisuuskysymyksenä.

Keskustelu käytiin toisten arvomaailmaa kunnioittavassa hengessä. Tästä iso kiitos kuuluu ohjaaja Markku Veteläiselle.

Jälkilöylyissä hän toi esille näkemyksensä tulevaisuuden sivistyneestä ihmisestä:

”Tällainen henkilö uskaltaa sanoa oman kantansa, mutta myös kuuntelee herkällä korvalla toisten mielipiteitä. Rakentuu vahva itsetunto: voi arvostaa muita, koska arvostaa itseäänkin.”