Myötätunto

38. Sokrates-kahvilan aiheena oli myötätunto. Kiintoisana yksityiskohtana mainittakoon, että sanana se mainittiin ensimmäisen kerran kello 19.15.

Tilaisuus alkoi niin, että alustajan johdolla katsottiin pareittain toisia suoraan silmiin. Välillä silmät suljettiin ja katseltiin taas toista uusin silmin. Alustaja johdatteli kuvittelemaan esimerkiksi, millainen toinen on ollut ja tulee olemaan eri ikäkausina. Osallistujat olivat hyvin lähellä toisiaan.

Empiirisen harjoituksen jälkeen ohjaaja Hannu Juuso tiivisti nähdyn ja koetun kolmeen osaan kerättyjen kommenttien perusteella: syntyi ykseys, näin toisen ja näin toisen kautta itseni.

Jotkut kokivat kokonaisvaltaisesti nämä kaikki. Osa ei nähnyt muuta vaihtoehtoa omalle kohdalleen sopivaksi kuin ensiksi, toiseksi tai viimeksi mainitun.

Vetäjä osoitti tilannetajunsa tarttuen erään osallistujan avioerokokemukseen. Keskustelu kiertyi vahvasti tämän esimerkkitapauksen ympärille.

Myötätuntoinen ihminen osaa asettua toisen asemaan. Ihminen, jolta myötätunto puuttuu, ei välttämättä osaa, edes uskalla, nähdä toista.

Esimerkkitapauksessa toinen havahtui kehittämään myötätuntoisuutta itsessään vasta siinä vaiheessa, kun avioeroprosessi oli päällä ja lopulta toteutuikin. Sen ihmissuhteen pelastamisen kannalta se tapahtui liian myöhään.

Keskustelu oli ajatuksia ravisteleva. Tunteikaskin.

Sokeat pisteet

”Sokein on se, joka ei edes halua nähdä.” Mahatma Gandhi

Mitkä ovat aikamme sokeat pisteet? Tätä kysyttiin 37. Sokrates-kahvilassa.

Alustuksessa taustoitettiin aihetta historian havinalla. Orjuus oli antiikin Kreikan ja Rooman sivistyneistön yksi sokea piste. Käytettävissä olevien lähteiden perusteella sen ajan oppineisto ei kiinnittänyt siihen huomiota, saati tuominnut sitä.

Illan teema oli haastava. Voi olla, että me nykyihmiset emme voi edes niitä nähdä. Juuri niitä, joita tulevat sukupolvet satojen ja tuhansien vuosien päästä pitävät aikamme sokeuksina.

Koossa todettiin olevan kuitenkin sellainen porukka, että niitä kannatti yrittää etsiä yhdessä.

Haku rajattiin alun pienryhmätyöskentelyn jälkeen materialistiseen maailmankuvaan sekä talous- ja väestönkasvuun.

”Tulevat polvet pitävät yhtenä aikamme isona sokeana pisteenä velkaan perustuvaa talousjärjestelmäämme”, ennakoi yksi.

Toinen ilmaisi huolensa maapallon väestömäärästä, joka ylitti äsken seitsemän miljardin rajan. ”Liikakansoitus on selvä sokea pisteemme. Tilanne on kestämätön. Milloin siihen uskalletaan puuttua?”

”Kuka voisi määritellä sen, kenellä on oikeus elää ja kenellä ei?” Jatkokysyi eräs saamatta tyhjentävää vastausta. Luonnon arveltiin pitävän tästäkin asiasta huolen – tavalla tai toisella. Vaikka ihminen elää kulttuurissa, hän on edelleen osa luontoa.

Sokrateen yksi kuuluisimmista ohjenuorista oli: ”Tunne itsesi.” ”Sokea pisteemme on, ettemme tunne todellista itseämme”, tiivisti muuan osallistuja.

Keskustelun veti Vesa Teppo.