Kansallinen identiteetti

59. Sokrates-kahvilan teemana oli kansallinen identiteetti.
Mitä se on? Mihin se rajautuu? Kuka sen määrittää?
Tilaisuuden edetessä keskustelu kulminoitui suomalaisuuteen.
Mikä tekee meistä suomalaisia?
Syvällisyys, asiallisuus, small talk ei meiltä suju luontevasti, rehellisyys, luotettavuus, omaleimaisuus…
Negatiivisempina puolina nostettiin esille esimerkiksi liikakin tunnontarkkuus EU-ympyröissä ja alkoholinkäyttö, ”joka pitää sisällään oletuksia suomalaisuudesta”.
Suomalaisuutta suhteutettiin avainsanojen tasolla myös valtaan, johtajuuteen, uhkaan, historiaan, aatteisiin, uskontoihin, kieleen, tunteisiin, yhteisöllisyyteen, yhteisiin kokemuksiin ja geeneihin.
”Kansallinen identiteetti vaatii tietyn vastapuolen. Siinä on myös siemen mahdolliselle konfliktille”, luonnehti eräs osallistuja.
Mielenkiintoisen keskustelun ohjasi Hannu Juuso.

Mainokset